Stories

Home » Stories

Faces of Taft Avenue

April 23, 2011, a Black Saturday but literally it wasn’t. The sun has shone brightly, the roads and the streets were non-congested, and the neighborhood noise had gone low, this was indeed the...

Liham ng Pagpapaalala

Araw na lamang po ang bibilangin at ikaw ay muling magpapasya para sa iyong kinabukasan at sa kinabukasan ng iyong mga anak. Nais ko po lamang ipalala sa iyo na ikaw ay pinanganak na maging HARI at...