Home » Blogs

Blogs

How To change Blogger Favicon

First, what is Favicon? Favicon, is also known as favorites icon or an icon found beside your URL in your browser (subject to browser compatibility). For blogger users, the Favicon usually appears a...

Liham ng Pagpapaalala

Araw na lamang po ang bibilangin at ikaw ay muling magpapasya para sa iyong kinabukasan at sa kinabukasan ng iyong mga anak. Nais ko po lamang ipalala sa iyo na ikaw ay pinanganak na maging HARI at...